Privacyverklaring

Privacy verklaring van Illuster – mei 2018

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing?
Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die Illuster van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die Illuster levert.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Illuster kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Illuster, en/of omdat u deze zelf op de website aan Illuster verstrekt. Illuster kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Illuster gegevens nodig heeft
Illuster verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Illuster uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hosting.

Verkeersgegevens
Als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt Illuster ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn gegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren.
Internetgegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, je IP-adres.

Inschakelen derden
Illuster schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft Illuster de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor onze diensten worden verwerkt.

Hoe lang Illuster gegevens bewaart
Illuster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Illuster verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
 verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@illuster.nu. Illuster zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Illuster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Illuster maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies voor Google analytics
De website van Illuster maakt gebruik van cookies i.v.m. het gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Illuster te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Illuster heeft hier geen invloed op. Illuster heeft Google geen toestemming gegeven om via Illuster verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Illuster verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Illuster op via info@illuster.nu. illuster.nu is een website van Illuster.

Illuster is als volgt te bereiken:
Postadres: van Heemskerckstraat 11, 6512 GL Nijmegen
Vestigingsadres: van Heemskerckstraat 11, 6512 GL Nijmegen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09150019
Telefoon: 024 323 91 97
E-mailadres: info@illuster.nu